ภาษาไทย Dansk                                                                                                              ติดต่อสมาคมฯ Link

หน้าหลัก
ประวัติของสมาคม
ห้องสมุด
รูปภาพ
สมัครเป็นสมาชิก
ข่าวจากสถานเอกอัครราชทูต
Valutakurs
Vedtægter
Thai Festival


Click for Bangkok, Thailand Forecast

 

 

 


 

ประกาศ

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ
กรุณาเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกส่งถึงสมาคมฯ ก่อนที่ท่านจะจ่ายเงินค่าบำรุงเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ตามที่อยู่ข้างล่าง และอ่านมาตรา ๔ สมาชิกภาพ ใจความสำคัญบันทึกที่ตัดตอนข้างล่าง
มาตรา ๔ สมาชิกถาพ
ก. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครเป็นลายอักษรโดยตรง ต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเป็นผู้พิจจารณา และเป็นผู้มีมติขาดในการรับสมาชิกใหม่
ข. การลาออกจากสมาชิก ให้ยื่นใบลาเป็นลายอักษรต่อคณะกรรมการ อย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนวันกำหนดลาออก และวันกำหนดลาออกคือวันที่ ๑ เมษายน

สมัครเป็นสมาชิก
Suphan Ruengkratok
Parkvej 26
5492 Vissenbjerg
อี-เมล์: info@thai-dansk.dk

Jørn Finnerup Christensen
Hellebækvej 29
9270 Klarup
อี-เมล์:
jorn@thai-dansk.dk

นับถือ

คณะกรรมการ

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast