ภาษาไทย Dansk                                                                                                                                                                                Bestyrelse  Link

Forside
Bibliotek
Billeder
Indmelding
Indvielsen af rytterstaueOm foreningen
TempelVedtægter
Valutakurs
Thai Festival

Click for Bangkok, Thailand Forecast

 

 

 

 


 

Meddelelse til kommende medlemmer.
Fra bestyrelsen vil vi gerne se jeres indmeldelse inden man indbetaler medlemskontingent. Se uddrag af § 4 fra vores vedtægter nedenfor.
§ 4 Indmeldelse, udmeldelse og udelukkelse.

Indmeldelse i foreningen sker skriftligt til bestyrelsen, som træffer beslutning om optagelse.
Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til den 1. april.
Se på betingelser for indmelding.
Husk at skrive lidt om dig/jer selv.
Indmelding...

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast