ภาษาไทย Dansk                                                                                                            Bestyrelse Link

Forside
Billeder
Indmelding
Indvielsen af rytterstaueOm foreningen
TempelVedtægter
Valutakurs
Thai Festival

Click for Bangkok, Thailand Forecast
 

 

 

 

 

Billeder fra sommerfester m.m.:
Se flere på
www.facebook.com/
sawasdeethaidanskforening
เก็บภาพมาฝากจากงานไทย

Billeder fra Sommerfest 2014 Billeder fra Thaifestival 2013
รูปภาพ จากงานเทศกาลวัฒนธรรมไทย 2556
Billeder fra sommerfest 2013
รูปภาพ จากปี 2556

Billeder fra 2012
รูปภาพ จากปี 2555

Afskedsreeption H.E. Piyawat 2012
งานสั่งลา ออท. ปิยวัชรฯ วันที 8 กันยายน 2555

H.M. the King of Thailand’s 85th Birthday Anniversary 2012
วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2555
2011
รูปภาพจาก 2554
Store legedag2011
วันที่น่าสนุกของเด็ก 2554
Thaifestival Aarhus 2011
ไทยเฟสติวัล 2554
 
2010
รูปภาพจาก 2553
Tempeltur 2009
ทอดผ้าป่า 2009
Thai Festival Aarhus 2009
งานเทศกาลวัฒนธรรมไทย ออร์ฮูส 2009
Billeder fra 2009
รูปภาพจาก 2552
Generalforsamling 2009
จากการประชุมสามัญใหญ่ 2552
Opsøgende konsulat 2009
กงสุลสัญจร 2552
Store legedag2009
วันที่น่าสนุกของเด็ก 2552

2008

2007

2006

Skagen 2006 2005
2004
2003

Tree planting

Moesgaard_slideShow 04.08.2006

SlidShow
Ceremoni2006
SlideShow Khao Lak 2005
  อทท_Lyngby2003 2001_Slide Show
1986
 
1997

1984

1985

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast