ภาษาไทย Dansk                                                                                                               Bestyrelse Link

หน้าหลัก
ประวัติของสมาคม
ข่าวสารจากวัดไทยในเดนมาร์ก
รูปภาพ
สมัครเป็นสมาชิก
ข่าวจากสถานเอกอัครราชทูต
Valutakurs
Vedtægter
Thai Festival

Click for Bangkok, Thailand Forecast

 

 

 

  

Indvielse af kong Chulalongkorns rytterstatue

Baggrund om rytterstatuen

Båndene mellem den thailandske og den danske kongefamilie har altid været stærke, og i 1897 og 1907 besøgte den thailandske konge Chulalongkorn Danmark. I forbindelse med hans andet besøg lagde kongen vejen forbi bl.a. ØK’s daværende hovedsæde i frihavnen (fra 1997: Asia House), Frijsenborg og Skagen. Ved besøget på Skagen afleverede kongen som gave et meget stort royalt flag (lyserødt med en stor hvid elefant i midten). Dette flag var anledning til en række tiltag for at etablere en udstilling på Skagen museum til minde om den store siamesiske konges besøg. For at skabe den rette tyngde og permanens omkring udstillingen, fik Lions Club i Danmark og Thailand i samarbejde med en prominent thai-familie repræsenteret af Khunying Amporn Sukonthaman, M.D. (læge for den nuværende thailandske konge) den idé at få udfærdiget en flot rytterstatue i bronze af kong Chulalongkorn. Statuen er på sokkel ca. 2,2 m høj og er replica af den store rytterstatue, der star foran Government House i Bangkok.

Statuen blev placeret i haven ved Skagens Museum i tide før 100 års jubilæet for kong Chulalongkorns besøg på Skagen. Statuen kunne dog ikke forblive på Skagen som først planlagt, og efter mange overvejelser – også med den thailandske ambassadør – blev det besluttet at placere statuen ved Asia House. Ikke mindst de herboende thailændere byder denne løsning velkommen.

Se billeder fra indvielsen af Kong Chulalongkorns rytterstatue klik HER.

Baggrund om Asia House

Asia House er hjemsted for aktiviteter, der styrker båndene mellem Danmark og de asiatiske lande.

Huset danner rammen om møder, seminarer, udstillinger og andre faglige og sociale aktiviteter, der er med til at fremme kendskabet til og interessen for både handelsmæssige, videnskabelige, kunstneriske og kulturelle relationer mellem Danmark og Asien. Desuden lægger Asia House lokaler til formidling af forskning og information, der giver en fælles forståelse for samspillet mellem Danmark og Asien. 

Asia House blev bygget i 1898 og fremstod i det ydre, som det gør i dag, med rustikke, røde mursten på en markant sokkel, som var stilen på den dengang nyanlagte Indiakaj i Søndre Frihavn, København. Huset blev opført som hovedsæde for A/S Det Østasiatiske Kompagni (ØK), som blev stiftet året før. Asia House fungerede som ØK’s hovedkontor frem til 1907.

I anledning af ØK’s 100-års jubilæum blev bygningen i 1997 restaureret og ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. Og i 2006 forærede ØK’s aktionærer Asia House som gave til ØK’s Almennyttige Fond, så huset og dets historiske indbo kunne bevares for eftertiden.  

Asia House har en række faste brugere, som med deres forskellige aktiviteter er med til at sikre et dynamisk og inspirerende miljø.

En af de faste brugere er Asia Business Forum, der er et unikt forum for danske erhvervsledere med interesse i Asien. Asia Business Forum holder løbende netværksarrangementer og seminarer, hvor internationale erhvervsledere og akademiske eksperter udveksler erfaringer og forskningsresultater med fokus på Asien. Huset benyttes også af ØK Klubben, der er en forening for alle nuværende og tidligere medarbejdere i ØK. Den Thailandske Generalkonsul har sit kontor her, ligesom flere asiatiske ambassader og dansk-asiatiske venskabsforeninger udnytter faciliteterne i huset.

Læs mere om Asia House på http://www.asia-house.dk

Indsættelse af Kong Chulalongkorns rytterstatue

Den 13. juni 2009

Den 13. juni 2009 kl. 9 indsættes Kong Chulalongkorns rytterstatue ved Asia House, Indiakej 16, 2100 København Ø (den lille have bag Asia House).

Interesserede, der skulle ønske at deltage i højtidelighederne, bedes møde op iklædt passende rober. Kvinder bedes iklæde sig lyserød traditionel thaidragt og mændene komme i jakkesæt med tilhørende lyserødt slips.

H.K.H. Prins Henrik vil blandt andet deltage samt H.E. Ambassadør Cholchineepan Chiranond.

Hvis man ønsker yderligere information om arrangementet kan man kontakte Denn Jai Market, tlf. 33 79 70 60

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk