ภาษาไทย Dansk                                                                                                             คณะกรรมการ Link

หน้าหลัก
ประวัติของสมาคม
ห้องสมุด
รูปภาพ
สมัครเป็นสมาชิก
ข่าวจากสถานเอกอัครราชทูต
Valutakurs
Vedtægter
Thai Festival


Click for Bangkok, Thailand Forecast

 

 

 

 

 

สมัครเป็นสมาชิก

Betingelser for at blive medlem:
 

Som aktive medlemmer af foreningen kan optages private personer med direkte tilknytning til Thailand.
Herudover kan optages som passive medlemmer personer, institutioner, virksomheder etc. med tilknytning til Thailand.  Bestyrelsen afgør selv til enhver tid, hvem der kan optages om aktive eller passive medlemmer.

สมาชิกสามัญได้แก่บุคคลชาวไทยหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเมืองไทย นอกจากสมาชิกสามัญใหญ่ ทางสมาคมยังมีสมาชิกวิสามัญใหญ่ ได้แก่บุคคล บริษัทห้างร้าน สถาบัน และสมาคมต่างๆ

คณะกรรมการบริหารของสมาคมเป็นผู้มีสิทธิ์พิจารณา ในการที่จะรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือวิสามัญ

Hvis man ønsker at blive medlem, kan man ringe eller skrive til ท่านที่สนใจต้องการสมัครเป็นสมาชิก กรุณาติดต่อสืบถามไปยัง
 Jesper Nielsen            eller  Suphan Ruengkratok 
Toftevej 1
5550 Langeskov
telf. +45
26 82 78 45
e-mail:
Jesper.n.nie@gmail.com  
Parkvej 26
5492 Vissenbjerg
telf: +45 25 32 06 76
e-mail:
suphan@thai-dansk.dk

 Kontingentet udgør pr. år

kr. 50,00 for unge 18 - 24 år
kr. 125,00 for enlige
kr. 250,00 for ægtepar
kr. 375,00 for firmaer eller institutioner

Foreningen afholder hvert år i maj/juni en sommerfest med underholdning, hvor man mødes, hygger sig, spiser og danser.

2 gange om året udsender foreningen et nyhedsbrev " sawasdee sarn ", som både er på thai og dansk.


Vil du være medlem ? Så udfyld nedenunder.. (på dansk eller på engelsk)

Medlemskontingent for Foreningsåret : 01/04 - 2018 til 31/03 - 2019
Medlemskontingentet vedrører :
กรุณากรอกข้อความข้างล่าง (กรอกเป็นภาษาเดนนิช หรือ ภาษาอังกฤษ)

Navn (ชื่อ)
  Samlevers Navn (ชื่อสามี-ภรรยา)
Adresse (ที่อยู่)
  Postnummer (รหัสไปรษณีย์)
By (เมือง)
  Telefonnummer (เบอร์โทรศัพท์)
Mobilnummer (เบอร์มือถือ)
  E-mail (อี-เมล์)
Antal voksne (จำนวนผู้ใหญ่)
  personer
  Evt. hjemmesideadresse
Mellem 18 og 24
  personer
   
Lidt om dig selv ( på dansk eller på engelsk กรอกเป็นภาษาเดนิชหรือภาษาอังกฤษ)

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast