ภาษาไทย Dansk                                                                                                               คณะกรรมการ Link

หน้าหลัก
ประวัติของสมาคม
ข่าวสารจากวัดไทยในเดนมาร์ก
รูปภาพ
สมัครเป็นสมาชิก
ข่าวจากสถานเอกอัครราชทูต
Valutakurs
Vedtægter
Thai FestivalClick for Bangkok, Thailand Forecast

 

Billeder fra sommerfester m.m.:
Se flere på
www.facebook.com/
sawasdeethaidanskforening
เก็บภาพมาฝากจากงานไทย

Billeder fra Thaifestival 2013
รูปภาพ จากงานเทศกาลวัฒนธรรมไทย 2556
Billeder fra sommerfest 2013
รูปภาพ จากปี 2556
 
Billeder fra 2012
รูปภาพ จากปี 2555
Afskedsreeption H.E. Piyawat 2012
งานสั่งลา ออท. ปิยวัชรฯ วันที 8 กันยายน 2555
H.M. the King of Thailand’s 85th Birthday Anniversary 2012
วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2555
2011
รูปภาพจาก 2554
Store legedag2011
วันที่น่าสนุกของเด็ก 2554
Thaifestival Aarhus 2011
ไทยเฟสติวัล 2554
 
2010
รูปภาพจาก 2553
Tempeltur 2009
ทอดผ้าป่า 2009
Thai Festival Aarhus 2009
งานเทศกาลวัฒนธรรมไทย ออร์ฮูส 2009
Billeder fra 2009
รูปภาพจาก 2552
Generalforsamling 2009
จากการประชุมสามัญใหญ่ 2552
Opsøgende konsulat 2009
กงสุลสัญจร 2552
Store legedag2009
วันที่น่าสนุกของเด็ก 2552

2008
 

2007
 

2006
 

Skagen2006
2005
 
2004
 
   
 
23.มิถุนายน 49

Moesgaard_slideShow 04.08.2006

Tree planting
2003
อทท_Lyngby2003
 
2001_Slide Show
เขาหลัก 2548
 
1986
 
1997
 

 

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast