ภาษาไทย Dansk                                                                                                                     Bestyrelse Link

Forside
Bibliotek
Billeder
Indmelding
Indvielsen af rytterstaueOm foreningen
TempelVedtægter
Valutakurs
Thai Festival

Click for Bangkok, Thailand Forecast
 

 

 


 

Sawasdee Thai Dansk Forenings persondatapolitik

Behandling af persondata: 

Foreningen fører en fortegnelse om medlemmer indeholdende følgende oplysninger:

1. Navn

2. Fysisk adresse

3. Mailadresse

4. Fødselsdag 

Disse oplysninger opbevares sikkert hos formanden og kasserer. 

Foreningen anvender disse oplysninger til følgende:

1. Kontingentopkrævning

2. Information om foreningens aktiviteter

3. Medlemsoplysningerne udleveres ikke til eksterne interessenter

4. Oplysningerne slettes ved medlemsophør eller efter påkrav af et medlem, der i så fald slettes som medlem  

Ansvarlig for medlemsoplysninger er formand og kasserer, til hvem forespørgsler ligeledes kan rettes.

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast