ภาษาไทย Dansk                                                                                                                                          Bestyrelse  Link

Forside
Bibliotek
Billeder
Indmelding
Indvielsen af rytterstaueOm foreningen
TempelVedtægter
Valutakurs
Thai Festival


Click for Bangkok, Thailand Forecast

 

 

 

 

25 års jubilæum - sommerfest i Bønnerup 2010

Traditionen tro dannede pinsen igen i år ramme om foreningens årligt tilbagevendende sommerfest, og i år var der ekstra meget at fejre, da foreningen kunne fejre 25 års jubilæum.

           Det er dejligt, at så mange ville være med til at fejre begivenheden – med over 200 tilmeldte var festlokalerne fyldt til bristepunktet og stemningen var helt i top. Det var dejligt, at tidligere bestyrelsesmedlem og medstifter af foreningen, Khun Vimol og tidligere formand, Khun Sawaeng kom fra Thailand og deltog i festligheden.

For at markere jubilæet, havde vi bl.a. fornøjelsen af en professionel musiker, Khun Jo, der spillede på det traditionelle thailandske instrument ”kim”, samt professionel danser, Khun Joy fra København, ligesom Khun Sulisa, Nong Wanida, Nong Bibi dansede, og Khun Yuwadee (Lek) og Khun Kim Davidsen ydede et fint arbejde som toastmastere.

Vi ankom sammen med mange andre til Bønnerup allerede fredag, så vi kunne få festlokalet gjort klar til festen om lørdagen. Tak til Khun Malee for pyntning af scene.

Stor tak til Khun Vipha, Khun Somnuk, Khun Anong, som ydede en stor indsats i køkkenet.

Endelig takker vi alle for deres gode og velvillige samarbejde og hjælpsomhed.

Vi siger tak til vore medlemmer og vore sponsorer. En speciel tak til Den Thailandske Ambassade med Ambassaderåd Mr. Chatchawan Sakornsin i spidsen for ambassadens personale. En stor tak til Generalkonsul Ib Thomsen og hans hustru Aase Thomsen, som donerede kr. 10.000,- til foreningen. Ligeledes en stor tak til Thai Airways med direktør, Khun Pricha Nawongs for donation af flybilletter og gaver, og stor tak til Thai Travel og Tourism Authority of Thailand (TAT) i Sverige for fine gaver. Også mange tak for gaver til Thai Nord og White Elephant.

Vi beklager meget, at General Konsul Hr. Ib Thomsen ikke fik lejlighed til at lykkeønske foreningen den aften.
Det »opsøgende konsulat«
var igen et stort tilløbsstykke og folk kom fra hele Jylland for bl.a. at få lavet pas. Folk måtte stå i kø og personalet fra Ambassaden havde ikke engang tid til at holde pause. De kunne først lukke og slukke ved 19 tiden.

Hele lørdag formiddag havde vi »Store legedag« for børn, hvor Khun Yupa og Khun
Yuphayao stod for arrangementet.

Humøret var højt og det holdt hele pinsen igennem, godt hjulpet på vej af masser af
glade mennesker og solskin. Det er med stor fornøjelse, at vi i bestyrelsen kan se tilbage på jubilæumsfesten 2010.

På bestyrelsens vegne,  
Suphan Ruengkratok

 

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast