ภาษาไทย Dansk                                                                                                          คณะกรรมการ Link

Forside
Bibliotek
Billeder
Indmelding
Indvielsen af rytterstaueOm foreningen
TempelVedtægter
Valutakurs
Thai Festival

Click for Bangkok, Thailand Forecast

 

 

 

 


 

Sommerfesten 2011

Igen i år holdt vi sommerfest i pinsen i Bønnerup Strand. Der var 187 tilmeldte, og stemningen var god. Det er dejligt, at medlemmerne slutter op om arrangementet. Som toastmaster havde vi i år Khun Nok (Thanawan) og Khun Kim til at holde styr på festen.

HE Ambassadør, Mr. Piyawat Niyomrerks havde for første gang mulighed for at deltage, og han og Generalkonsul Ib Thomsen holdt tale.  

Fire af vore unge andengenerations medlemmer underholdt flot med thaidans efter at have øvet trinnene under Khun Malees ledelse.

Der var også 5 dygtige dansere, som underholdt med “เปิ้น เวิ้น” (Pern Wern), ledet af Khun Sirirat.

Khun Lek sang ”som dtam” imens Khun Joy og Khun Rattana tilberedte retten ”papaya bpok bpok” (som dtam) og hertil havde hun en gruppe fra Aarhus til at danse.

Signe sang: ”New York”

Der var lotteri med gevinster fra vore sponsorer og udlodning af flybilletter til Thailand.

Endelig spillede Mokasino op til dans, og aftenen sluttede traditionen tro med Khun Viphas og Khun Sumnuks ”khaow dtom” som natmad.

Allerede fredag ankom vi sammen med mange andre til Bønnerup, så vi kunne få festlokalet pyntet og dækket op til festen om lørdagen. Tak til Khun Malee, Khun Lek og al de andre for pyntning af scene og lokale.

Stor tak til Khun Vipha, Khun Somnuk og Khun Aew, som ydede en stor indsats i køkkenet. Endelig takker vi alle for deres gode og velvillige samarbejde og hjælpsomhed. Vi siger tak til vore medlemmer og vore sponsorer.

En speciel tak til Den Thailandske Ambassade med HE Ambassadør, Mr. Piyawat Niyomrerks i spidsen for ambassadens personale. En stor tak til Generalkonsul Ib Thomsen og hans hustru Aase Thomsen, som donerede kr. 5.000,- til foreningen. Ligeledes en stor tak til Thai Airways med direktør, Khun Pricha Nawongs for donation af 2 flybilletter, orkidéer og gaver, og stor tak til Tourism Authority of Thailand (TAT) i Sverige, som gav penge til frugt fra Thailand til dessert. Også mange tak til Khun Valee og Khun Viggo for ulejligheden med transport af frugten fra Esbjerg samt med udskæring.

Det ”opsøgende konsulat” var atter et stort tilløbsstykke om lørdagen, og folk kom fra hele Jylland og Fyn for bl.a. at få lavet pas m.m.

Hele lørdag formiddag havde vi »Store legedag« for børnene, for første gang ledet af Jane og John. Det blev et meget vellykket arrangement, som vi kun kan håbe, de vil gentage igen næste årJ Tak for det.

Søndag morgen var der fælles morgenmad med mange tilmeldte, og de, der blev til mandag hyggede sig sammen ved grillen søndag aften.

Humøret var højt med masser af glade mennesker hele pinsen igennem.

Bestyrelsen

se billeder klik HER...

Sawasdee Thai-Dansk Forening, Parkvej 26, 5492 Vissenbjerg. e-mail: info@thai-dansk.dk

Click for Bangkok, Thailand Forecast